Woah  

Woah  

Woah vas obavještava o posebnim prigodama koje se odvijaju u životu ljudi do kojih vam je stalo, i pomaža vam poslati dar ili video jednim pokretom prsta.