Shadow  

Shadow  

SHADOW je inovativna iOS aplikacija koja korisnicima pomaže da se prisjete svojih snova. Temelj aplikacije počiva na činjenici da se 95% snova zaboravi ukoliko nisu zabilježeni odmah nakon buđenja.

Spavači se bude putem gradacijskog alarma, uz kojeg postepeno prolaze kroz hipnopompička stanja od spavanja do buđenja. San je tada moguće zabilježiti tekstualno, audio zapisom ili putem odgovaranja pitanja u trenu buđenja spavača.