Kreativa Studio - Ruckus iPhone aplikacija

Ruckus iPhone aplikacija

Ruckus iPhone aplikacija

Ruck.us povezuje korisnike sličnih političkih stajališta, ovisno o njihovim zajedničkim interesima. Kroz seciranje brojnih pitanja na koje korisnici odgovaraju, Ruck.us omogućava jednostavno praćenje tema koje zanimaju njihove korisnike.

Projekt se sastojao od dizajna iPhone aplikacije čiji je zadatak aktiviranje korisnika kako bi podijelili svoje mišljenje o određenoj temi, te pružili potporu. Nakon dizajna aplikacije, također smo redizajnirali i .