Encore  

Encore  

Encore je koncertna aplikacija izgrađena oko uspomena kreiranih na koncertnim događajima. Primjećujete mnoštvo slika sa koncerata? Encore izabire najbolje slike i video snimke posjetitelja koncerta te kreira vremensku kapsulu svakog koncerta i festivala kojemu ste prisustvovali.

Naš posao sastojao se od osmišljavanja koncepta aplikacije koji bi koristio geste prstima gdje god je to moguće, ali ne narušavajući jednostavnost korištenja. Također, jedan od zadataka bio je i kreiranje naizgled jednostavnog dizajna aplikacije fokusiranog na prikaz mnoštva slika s koncerta, izbjegavajući kompleksnost dizajna.

Za više informacija pogledajte detaljni prikaz.