Kreativa Studio - Encore  

Encore  

Encore  

Encore je koncertna aplikacija izgraÄ‘ena oko uspomena kreiranih na koncertnim dogaÄ‘ajima. Primjećujete mnoštvo slika sa koncerata? Encore izabire najbolje slike i video snimke posjetitelja koncerta te kreira vremensku kapsulu svakog koncerta i festivala kojemu ste prisustvovali.

Naš posao sastojao se od osmišljavanja koncepta aplikacije koji bi koristio geste prstima gdje god je to moguće, ali ne narušavajući jednostavnost korištenja. TakoÄ‘er, jedan od zadataka bio je i kreiranje naizgled jednostavnog dizajna aplikacije fokusiranog na prikaz mnoštva slika s koncerta, izbjegavajući kompleksnost dizajna.

Za više informacija pogledajte detaljni prikaz.