Kreativa Studio - Elissa Held Events web stranica

Elissa Held Events web stranica

Elissa Held Events web stranica

Elissa Held Events je agencija iz New Yorka koja se bavi planiranjem evenata, a specijalizirana je na području koordinacije evenata, uređenja središnjih pozornica, dekora i dizajna pozivnica.

Pri izradi ove Flash stranice udružili smo se sa agencijom DrawingArt iz Slovenije. Dok je njihov dio posla bio dizajn, naš posao bio je programski dio odnosno izrada Flash stranice koristeći prikaz dinamičnih sadržaja u sklopu sa brzim i fluidnim animacijama.